Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach

21 07 2010

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa treści następującej: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach.

 • ZAMAWIAJĄCY: Miasto Suwałki
 • LOKALIZACJA: Suwałki, ul. Sejneńska 14
 • TERMIN ROZPOCZĘCIA: Lipiec 2010
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA: Październik 2010
 • WYKONAWCA: Konsorcjum GOBER
 • WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 867 099 zł

Roboty budowlane polegające na:

 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej
 • ocieplenie stropodachów
 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • regulacja instalacji c.o. w budynkach
 • elementy zewnętrzne budynków i inne roboty remontowe niezbędne do wykonania

Przed remontem


Opcje

Info