Docieplenie budynków SPZOZ w Sejnach

19 07 2010

Oferta Konsorcjum Gober została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalno-technicznym. Zadanie 2: Docieplenie budynku wiaty.

  • ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
  • LOKALIZACJA: Sejny, ul. dr. Edwarda Rittlera 2
  • TERMIN ROZPOCZĘCIA: Lipiec 2010
  • TERMIN ZAKOŃCZENIA: Sierpień 2010
  • WYKONAWCA: Konsorcjum GOBER

_________________________________

przed remontem

po remoncie


Opcje

Info