Termomodernizacja budynku mieszkalnego Lipowe 2

21 11 2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie realizowane w ramach zadania: „Ograniczenie skutków antropopresji na terenie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zmniejszenie ładunku substancji niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i gruntu z budynków mieszkalnych Parku”

 • ZAMAWIAJĄCY: Wigierski Park Narodowy
 • LOKALIZACJA: Lipowe 2
 • TERMIN ROZPOCZĘCIA: Czerwiec 2013
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA: Listopad 2013
 • WARTOŚĆ INWESTYCJI: 232 950,00 zł

Roboty budowlane w zakresie:

 • roboty ziemne i rozbiórkowe,
 • izolacja cieplna,
 • wymiana stolarki budowlanej,
 • modernizacja wnętrza budynku,
 • instalacje wod-kan
 • instalacja c.o.
 • dostawa i instalacja kolektorów słonecznych,
 • instalacje elektryczne,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków,

Opcje

Info