Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach

2 09 2013

d

Przedmiotem umowy zawartej ze Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45, było wykonanie zadania pod nazwą „Remont polegający na przebudowie schodów zewnętrznych wejścia głównego i bocznego do budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 wraz z montażem platformy pionowej”.

 • ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa Sąd Okręgowy w Suwałkach
 • LOKALIZACJA: Suwałki, Waryńskiego 45
 • TERMIN ROZPOCZĘCIA: 25 kwietnia 2013
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA: 25 sierpnia 2013
 • WARTOŚĆ INWESTYCJI: 439.949,64 zł

Roboty budowlane w zakresie:

 • rozbiórka zewnętrznych schodów głównych z fundamentami,
 • wykonanie wykopów pod fundamenty nowych schodów,
 • wykonanie ław fundamentowych i ścian oporowych wejścia głównego,
 • wykonanie płyty fundamentowej pod platformę pionową z odwodnieniem,
 • wykonanie konstrukcji nowych schodów,
 • wykonanie odpowiednich i niezbędnych izolacji,
 • montaż nowych barierek i poręczy,
 • wykonanie nawierzchni schodów z okładzin kamiennych i płyt chodnikowych,
 • przełożenie części chodnika z kostki brukowej,
 • remont posadzki kamiennej w wiatrołapie,
 • wymiana drzwi wejściowych głównych i bocznych na nowe,
 • montaż nowych obróbek blacharskich i rur spustowych,
 • wykonanie nowych izolacji części ściany piwnicznej objętej remontem,
 • wykonanie nowych warstw docieplających na ścianie piwnicznej fasady i elewacji w strefie remontowej,
 • wykonanie nowych obróbek blacharskich,
 • wymiana okładzin z płytek ceramicznych na schodach bocznych,
 • wykonanie nowych izolacji z wykończeniem cokołu przy schodach bocznych,
 • dostawa i montaż platformy pionowej,
 • wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej platformę pionową,
 • wykonanie remontu oraz przebudowę części kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa odpływów rur spustowych

Opcje

Info