Remont przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach

31 08 2010

Zamówienie Nr ZBM/08/2010 z dnia 2010-04-09. Zamawiający: Gmina Miasto Suwałki- Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Przetarg nieograniczony na remont budynku związanego z opieką zdrowotną- przychodnia medyczna przy ul. Putry 9 w Suwałkach-  roboty budowlano instalacyjne w obiekcie czynnym.

Za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta złożona przez Gober Firma Budowlana.

 • ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
 • LOKALIZACJA: Suwałki, ul. Putry 9
 • TERMIN ROZPOCZĘCIA: Czerwiec 2010
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA: Sierpień 2010
 • WYKONAWCA: Gober Firma Budowlana

Roboty budowlano instalacyjne w zakresie:

 • wymiana stolarki okiennej na okna PCV
 • wymiana stolarki drzwiowej
 • ułożenie posadzek z terakoty na ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych i sanitariatach
 • ułożenie glazury w sanitariatach
 • malowanie emulsyjne ścian i sufitów
 • montaż listwy odbojowej z PCV
 • przygotowanie pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych
 • wymiana urządzeń w sanitariatach
 • wymiana osprzętu elektrycznego

Po remoncie


Opcje

Info