Termomodernizacja i remont Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

13 12 2011

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przyjęliśmy do wykonania zadanie pod nazwą „Termomodernizacja i remont Komendy Powiatowej w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wybranych budynków – siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 • ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • LOKALIZACJA: Augustów, ul. Brzostowskiego 6
 • TERMIN ROZPOCZĘCIA: 13 Maja 2011
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA: 21 Listopada 2011
 • WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 228 900,00  zł

Roboty budowlane w zakresie:

 • Modernizacja elewacji budynku
 • Modernizacja instalacji C.O. i c.w.u.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Remont dachu ? ocieplenie i pokrycie
 • Roboty remontowe wewnątrz budynku
  • Remont ciągów komunikacyjnych
  • Remont klatek schodowych
  • Remont Sekretariatu
  • Remont pomieszczeń Oficera Dyżurnego
  • Remont poczekalni dla interesantów
  • Remont sanitariatów

Relacja z uroczystego otwarcia komendy ze strony www.augustow.policja.gov.pl

Zakończył się remont Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Po trwających pół roku pracach, dziś przecięto symboliczną wstęgę.

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie po zakończonym remoncie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele administracji samorządowej oraz kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Prace remontowe trwały dokładnie pół roku. Łączna wartość inwestycji wyniosła blisko 2 mln 300 tys. złotych. Środki na wykonanie inwestycji pochodziły z budżetu państwa z funduszy unijnych oraz z budżetu powiatu augustowskiego. Zakresem prac remontowych objęto termomodernizację obiektu polegającą między innymi na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, dachu, wykonaniu nowej elewacji, kompleksowej wymianie instalacji Centralnego Ogrzewania oraz remoncie ciągów komunikacyjnych w budynku. Inwestycja była przeprowadzona nie tylko z myślą o policjantach, ale również o mieszkańcach powiatu i ich wygodzie. Aby zapewnić komfort obsługiwanym petentom przebudowano punkt obsługi interesantów, dzięki czemu stał się obszerniejszy. Odnowione pomieszczenia, z pewnością przyczynią się do poprawy komfortu pracy funkcjonariuszy, którzy będą mogli lepiej wypełniać swoje obowiązki służąc wszystkim mieszkańcom powiatu augustowskiego.


Opcje

Info