Termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatowego Policji w Suwałkach

21 08 2019

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wykonaliśmy zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja i modernizacja budynku administracyjnego z warsztatem pomocniczym i budynku warsztatowego KMP w Suwałkach przy ul. Przytorowej 9F”.

Wartość wykonanych robót: 6 706 500 zł

Termin wykonania: maj 2018 – sierpień 2019

Zakres wykonanych robót:
Budynek administracyjny z warsztatem pomocniczym

 • wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie bramy przesuwnej, wykonanie trawników;
 • dostawa i montaż szlabanu;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz ze ścianami fundamentowymi;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej stolarki p.poż.;
 • ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem dachu i wymiana obróbek dekarskich;
 • wykonanie wewnętrznego kanału c.o.;
 • montaż daszków zewnętrznych;
 • wymiana wewnętrznej instalacji c.o. z wyłączeniem pomieszczeń węzła sanitarnego po remoncie;
 • wymiana instalacji c.w.u. z wyłączeniem pomieszczeń węzła sanitarnego;
 • wymiana istniejącego odcinka rurociągu zimnej wody pomiędzy wodomierzem a węzłem cieplnym;
 • wykonanie instalacji kanalizacyjnej na potrzeby przyszłej lokalizacji węzła cieplnego;
 • rozprowadzenie rur c.o. i c.w.u. w korytarzu budynku na potrzeby przyszłej lokalizacji węzła cieplnego c.o. i c.w.u. niezbędnych do zasilenia budynku administracyjnego i warsztatowego;
 • demontaże istniejących instalacji;
 • trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • wewnętrzne linie zasilające;
 • rozdzielnice i tablice rozdzielcze;
 • instalacja siły i gniazd wtykowych;
 • instalacja oświetleniowa – oprawy o źródłach światła typu LED;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • połączenia wyrównawcze;
 • instalacja SSWIN, instalacja KD, instalacja LAN, instalacja CCTV;
 • pomiary wykonanych instalacji, konfiguracja, uruchomienia oaz szkolenia użytkownika.

Budynek warsztatowy

 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z ścianami fundamentowymi;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej stolarki wewnętrznej, stolarki p.poż,
 • wymiana wrót garażowych;
 • ocieplenie stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego i wymiana obróbek dekarskich;
 • likwidacja istniejących kanałów naprawczych wykonanie nowych kanałów naprawczych,
 • diagnostycznych, żelbetowych fundamentów pod podnośniki;
 • wymiana posadzek wewnętrznych na nowe wraz z izolacjami, wykonanie posadzek
 • przemysłowych oraz z okładzin podłóg;
 • wykonanie ścian działowych wewnętrznych murowanych i z płyt gipsowo-kartonowych,
 • zamurowania i przemurowania istniejących otworów;
 • wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych ścian i sufitów, szpachlowanie i
 • malowanie wewnątrz budynku, wykonanie tynków żywicznych;
 • wykonanie konstrukcji wsporczej ? stalowej pod centrale wentylacyjne na dachu budynku;
 • wykonanie nadproży z belek stalowych w miejscu nowo projektowanych otworów;
 • dostawa i montaż drabin zewnętrznych ? wejście na dach, oraz schodów wewnętrznych zejście do
 • kanałów naprawczych;
 • montaż daszków zewnętrznych;
 • wywóz gruzu budowlanego i elementów metalowych na złom ? utylizacja;
 • wykonanie montażu wbudowanych urządzeń wyposażenia stacji diagnostyki, oraz warsztatu wg
 • zastawienia wyposażenia stacji kontroli i obsługi pojazdów;
 • całkowita wymiana wewnętrznej instalacji c.o. z zastosowaniem jako elementy grzejne dla
 • pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynowych i technicznych grzejników płytowych z
 • konwektorami, w pomieszczeniach warsztatowych i stacji kontroli pojazdów promienników oraz
 • w pomieszczeniu myjni aparatu grzewczo-wentylacyjnego;
 • wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej z rozdzieleniem instalacji wody bytowej oraz
 • pożarowej;
 • montaż kompletnego zestawu hydroforowego przeznaczonego na cele bytowe oraz
 • przeciwpożarowe;
 • wymiana wewnętrznej instalacji c.w.u.;
 • wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem oddzielenia kanalizacji bytowogospodarczej
 • od kanalizacji technologicznej (pomieszczenia warsztatowe i pomieszczenia
 • akumulatorni);
 • opomiarowanie układu ścieków technologicznych;
 • wykonanie niezbędnych odcinków kanalizacji zewnętrznej z montażem separatora na kanalizacji
 • sanitarnej i podłączeniem wycieraczek do kanalizacji deszczowej;
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej oraz nawiewnowyciągowej,
 • poszczególne systemy wentylacji obsługiwać będą wydzielone funkcjonalnie stref
 • budynku;
 • wykonanie instalacji glikolowego odzysku ciepła z powietrza wywiewanego;
 • wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni;
 • wykonanie instalacji sprężonego powietrza;
 • 3
 • demontaże istniejących instalacji elektrycznych;
 • przyłącze elektryczne nn;
 • oświetlenie terenu oraz zasilanie szlabanu i bramy wjazdowej;
 • trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • wewnętrzne linie zasilające;
 • rozdzielnice i tablice rozdzielcze;
 • montaż zasilacza UPS;
 • wykonanie instalacji siły i gniazd wtykowych;
 • wykonanie podłączenia i uruchomienia dostarczonych wbudowanych urządzeń;
 • wykonanie instalacji oświetlenia – oprawy o źródłach światła typu LED;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • wykonanie połączeń wyrównawczych;
 • wykonanie instalacji SSWIN, instalacji KD, instalacji LAN, instalacji CCTV;
 • instalacja radiolinii w budynku warsztatowym oraz KMP Suwałki przy ul. Pułaskiego 26;
 • pomiary wykonanych instalacji, konfiguracja, uruchomienia oaz szkolenia użytkownika.

Wyposażenie zamontowane w budynku warsztatowym:

 • odkurzacz stacjonarny;
 • podnośnik 2-kolumnowy 4,0 t;
 • podnośnik 2-kolumnowy do busów 5,5 t;
 • podnośnik 2-kolumnowy śrubowy 3,0 t;
 • podnośnik dwunożycowy mobilny 3 t;
 • podnośnik nożycowy do motocykli i quadów;
 • podnośnik podwójnie nożycowy 5 t;
 • linia diagnostyczna;
 • szarpak hydrauliczny ze sterowaniem 8 drożnym;
 • opóźnieniomierz elektr. z miernikiem nacisku;
 • podnośnik kanałowy hydrauliczny 3,5 t;
 • urządzenie do kontroli geometrii kół.


Opcje

Info