Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

30 08 2011

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przyjęliśmy do wykonania zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku E-F Komendy Miejskiej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wybranych budynków – siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  • ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  • LOKALIZACJA: Suwałki, ul. Pułaskiego 26
  • TERMIN ROZPOCZĘCIA: 26 Kwietnia 2011
  • TERMIN ZAKOŃCZENIA: 30 Sierpnia 2011
  • WARTOŚĆ INWESTYCJI: 666 666,00  zł

Roboty budowlane w zakresie:

  • Modernizacja elewacji budynku z robotami elektryczno-technicznymi
  • Modernizacja instalacji C.O.
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • Remont dachu – ocieplenie i pokrycie

Opcje

Info