Termomodernizacja budynku biurowego SPZOZ Sejny

30 11 2009

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach wyłonił w drodze przetargu wykonawcę następującego zadania:  Termomodernizacja budynku biurowego – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu niewentylowanego, wymiana stolarki oraz roboty remontowe.

 • ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
 • LOKALIZACJA: Sejny, ul. dr. Edwarda Rittlera 2
 • TERMIN ROZPOCZĘCIA: Lipiec 2009
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA: Listopad 2009
 • WYKONAWCA: ZUB J.W. Gober

Roboty budowlano instalacyjne w zakresie:

Zadanie 1:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych: 645 m2
 • ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem i pokrycie papą termozgrzewalną: 308 m2
 • wymiana stolarki budynku biurowego 150 m2
 • instalacja centralnego ogrzewania w budynku biurowym
 • instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku biurowym

Zadanie 2:

 • modernizacja po0mieszczeń budynku sterylizacji i biura: m.in. wykonanie posadzek z płytek (137 m2), posadzek z wykładzin rulonowych PCV (248 m2), wykładzin dywanowych (150 m2)
 • modernizacja instalacji elektrycznej budynku sterylizacji
 • modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń budynku sterylizacji

Prace prowadzone były na czynnym obiekcie i nie zakłócały funkcjonowaniu szpitala.

Przed remontem

Po remoncie


Opcje

Info