Rozbudowa infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach

31 08 2020

Realizacja tego zadania inwestycyjnego była nie lada wyzwaniem! Na budowę warsztatów o powierzchni przekraczającej 2200 m2 mieliśmy nieco ponad rok. Myśl, że poprzez nasze realizacje wpływamy na kształt miasta i jego dynamikę napawa nas dumą, ale równocześnie ogromnym poczuciem odpowiedzialności.

Rozbudowa infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach polegała na budowie warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu wraz z przebudową schodów wewnętrznych i rozbiórką zewnętrznych oraz budową instalacji wewnętrznych wod.-kan., co, cwu, instalacji zewnętrznych wod.-kan., przyłączem ppoż., ścieków.

Wartość wykonanych robót budowlanych to 8 506 897 zł


Opcje

Info