Remont kamienicy przy ul. Kościuszki 88-90 w Suwałkach

30 07 2009

Remont kamienicy zabytkowej przy ul. Kościuszki 88-90 w Suwałach

W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści: Remont elewacji i pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Kościuszki 88 stanowiącym element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk i ul. Kościuszki 90 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-116.

 • ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
 • LOKALIZACJA: Suwałki, ul. Kościuszki 88-90
 • TERMIN ROZPOCZĘCIA: Maj 2009
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA: Lipiec 2009
 • WYKONAWCA: ZUB J.W. Gober
 • WARTOŚĆ INWESTYCJI: 224 124 zł

________________________________________

Roboty budowlane w zakresie:

 • Roboty rozbiórkowe: istniejącego pokrycia dachu z eternitu falistego wraz z odeskowaniem, orynnowaniem, oruruowaniem i obróbkami blacharskimi – powierzchnia dachu 666,86 m2
 • Wzmocnienie krokwi i ułożenie folii wstępnego krycia, ołacenie powierzchni dachu łatami z tarcicy nasyconej
 • Odbudowanie główek kominowych z cegły klinkierowej
 • Montaż pokrycia dachu blachą powlekaną
 • Wymiana stolarki okiennej
 • Tynkowanie elewacji budynku od strony ul. Kościuszki z odtworzeniem profili ciągnionych gzymsów elewacyjnych
 • Wykonanie boni prostokątnych na ścianie zachodniej
 • Ocieplenie ściany północnej płytami styropianu gr. 5 cm z wyrównaniem tynkiem
 • Naprawa elementów balkonów
 • Malowanie elewacji farbami silikatowymi
 • Obłożenie płytami kamiennymi schodów zewnętrznych

Opcje

Info