Remont budynku zabytkowego przy ul. Kościuszki 84 w Suwałkach

7 10 2008

W trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zawarto umowę  na wykonanie robót remontowych związanych z remontem elewacji ściany frontowej i bramy z wymianą pokrycia dachowego na budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 119 przy ul. Kościuszki 84 w Suwałkach.

  • ZAMAWIAJĄCY:Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
  • LOKALIZACJA: Suwałki, ul. Kościuszki 84
  • TERMIN ROZPOCZĘCIA: Maj 2008
  • TERMIN ZAKOŃCZENIA: Październik 2008
  • WYKONAWCA: ZUB J.W. Gober
  • WARTOŚĆ INWESTYCJI: 91 383 zł

Roboty budowlane w zakresie:

  • remont elewacji ściany frontowej
  • wymiana pokrycia dachowego

Opcje

Info