Przebudowa budynku mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18

19 06 2012

Przedmiotem zamówienia uzyskanego w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych. Prace prowadzone będą w obiekcie częściowo czynnym.

 • ZAMAWIAJĄCY: Miasto Suwałki
 • LOKALIZACJA: Suwałki, ul. Sejneńska 18
 • TERMIN ROZPOCZĘCIA: Czerwiec 2012
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA: Październik 2013
 • WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 766 285,07  zł

 

Roboty budowlane w zakresie:

 • roboty demontażowe,
 • wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą konstrukcji więźby dachowej,
 • wykonanie przewodów wentylacyjnych wraz z główkami kominowymi,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie ścianek działowych,
 • docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych,
 • tynki, sufity podwieszane, malowanie,
 • podłoża i posadzki wraz z uzupełnieniem stropów (po szybie windowym)
 • instalacje wod-kan,
 • instalacje c.o i c.wu,
 • instalacje elektryczne,
 • przyłącza wod-kan,
 • adaptacja pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego,
 • czyszczenie elewacji,
 • rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego,
 • utwardzenie placu wraz z odwodnieniem,
 • wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem,
 • wykonanie wiaty śmietnikowej.

Opcje

Info