Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach

30 10 2020

Realizując zamówienie na rzecz Miasta Suwałki, finansowanego ze środków UE w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, prowadziliśmy roboty budowlane, które bezpośrednio przełożyły się na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Modernizacja energetyczna budynku:

 1. Wymiana stolarki okiennej
 2. Wymiana drzwi zewnętrznych
 3. Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej
 4. Docieplenie stropu nad piwnicą
 5. Docieplenie ścian zewnętrznyuch
 6. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
 7. Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia i osprzetu

Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych:

 1. Wydzielenie klatek schodowych – montaż stolarki ppoż
 2. Wykonanie instalacji oddymiającej klatki schodowe
 3. Remont schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrad
 4. Montaż zadaszeń
 5. Zabudowa balkonów

Powierzchnia użytkowa obiektu: 2484m2, kubatura 10174 m3.

Wartość robót budowlanych 2 227 113,41 zł


Opcje

Info