Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach

2 09 2013

d

Przedmiotem umowy zawartej ze Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45, było wykonanie zadania pod nazwą „Remont polegający na przebudowie schodów zewnętrznych wejścia głównego i bocznego do budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 wraz z montażem platformy pionowej”. Czytaj dalej »Rozbudowa szpitala psychiatrycznego w Suwałkach

28 12 2011

Roboty budowlane zostały zlecone przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Wykonano roboty remontowo-budowlane określone w przeprowadzonym postępowaniu pod nazwą „Rozbudowa szpitala psychiatrycznego w Suwałkach”. Czytaj dalej »Termomodernizacja i remont Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

13 12 2011

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przyjęliśmy do wykonania zadanie pod nazwą „Termomodernizacja i remont Komendy Powiatowej w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wybranych budynków – siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czytaj dalej »Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

30 08 2011

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przyjęliśmy do wykonania zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku E-F Komendy Miejskiej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wybranych budynków – siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czytaj dalej »Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Sejnach

10 11 2010

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach na drodze przetargu zleciła roboty budowlane związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60.  Czytaj dalej »Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ulicy Emilii Plater 15A w Suwałkach

5 10 2010

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w drodze przetargu zleciła wykonanie prac mających na celu docieplenie ściany szczytowej budynku przy ulicy Emilii Plater 15A w Suwałkach

Czytaj dalej »Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Reja 76 w Suwałkach

31 08 2010

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach zleciła nam prace polegające na dociepleniu dwóch ścian szczytowych budynku przy ulicy Reja 76 w Suwałkach. Prace prowadzono przy wykorzystaniu systemu BSO dostarczonego przez firmę Alpol. Czytaj dalej »Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiego 8a w Suwałkach

12 08 2010

Roboty remontowe: remont elewacji budynku z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym w systemie CERESIT przy ul. Kowalskiego 8a w SuwałkachCzytaj dalej »Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Konarskiego w Sejnach

28 07 2010

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konarskiego 19  w Sejnach zleciła kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego. Prace prowadzone były w okresie od 15 czerwca do 28 lipca 2010 roku. Ściany zewnętrzne docieplono styropianem grubości 12 cm przy zastosowaniu systemu dociepleń firmy Ceresit. Dodatkowo docieplony został stropodach a dach zyskał nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Czytaj dalej »Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach

21 07 2010

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa treści następującej: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach. Czytaj dalej »