Budowa Centrum Narzędziowego Majster w Suwałkach

30 04 2018

Gober Firma Budowlana Szymon Gober z siedzibą w Suwałkach przy była Generalnym Wykonawcą robót pt. Budowa budynku handlowo-
usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym zewnętrzne instalacje wod.-kan., kanalizacji deszczowej oraz parkingi i drogi wewnętrzne przy ul. Raczkowskiej 151 w Suwałkach

Prace wykonano w terminie od 01.07.2017 r. do dnia 30.04.2018 w pełnym zakresie.
Powierzchnia zabudowy 1158,32 m2
Powierzchnia użytkowa 1291,51 m2
Kubatura 10019,50 m3


Opcje

Info