Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach

20 09 2011

W Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach w okresie marzec-wrzesień 2011 r. realizowany był projekt pt. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu 1 592 225,27 PLN finansowy przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Miasto Suwałki.

  • ZAMAWIAJĄCY: Miasto Suwałki
  • LOKALIZACJA: Suwałki, ul. Sejneńska 14
  • TERMIN ROZPOCZĘCIA: Czerwiec 2011
  • TERMIN ZAKOŃCZENIA: Sierpień 2011
  • WARTOŚĆ INWESTYCJI: 454 290,96  zł

Przedmiotem projektu była przebudowa i wyposażenie budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach ul. Sejneńska 14 w Suwałkach na którą składała się m.in.:

  • Adaptacja pomieszczeń do poprawy warunków kształcenia zawodowego – utworzenie pracowni gastronomiczno-hotelarskiej: kuchnia i zaplecze kuchenne, sala obsługi konsumenta, pokój hotelowy, recepcja.
  • Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu z zewnątrz, remont łazienki oraz zakup urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych.

Opcje

Info