Termomodernizacja budynku mieszkalnego Lipowe 2

21 11 2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie realizowane w ramach zadania: „Ograniczenie skutków antropopresji na terenie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zmniejszenie ładunku substancji niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i gruntu z budynków mieszkalnych Parku”

Czytaj dalej »Przebudowa budynku mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18

19 06 2012

Przedmiotem zamówienia uzyskanego w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych. Prace prowadzone będą w obiekcie częściowo czynnym. Czytaj dalej »Termomodernizacja i remont Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

13 12 2011

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przyjęliśmy do wykonania zadanie pod nazwą „Termomodernizacja i remont Komendy Powiatowej w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wybranych budynków – siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czytaj dalej »Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

30 08 2011

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przyjęliśmy do wykonania zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku E-F Komendy Miejskiej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wybranych budynków – siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czytaj dalej »Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Sejnach

10 11 2010

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach na drodze przetargu zleciła roboty budowlane związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60.  Czytaj dalej »Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ulicy Emilii Plater 15A w Suwałkach

5 10 2010

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w drodze przetargu zleciła wykonanie prac mających na celu docieplenie ściany szczytowej budynku przy ulicy Emilii Plater 15A w Suwałkach

Czytaj dalej »Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Reja 76 w Suwałkach

31 08 2010

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach zleciła nam prace polegające na dociepleniu dwóch ścian szczytowych budynku przy ulicy Reja 76 w Suwałkach. Prace prowadzono przy wykorzystaniu systemu BSO dostarczonego przez firmę Alpol. Czytaj dalej »Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiego 8a w Suwałkach

12 08 2010

Roboty remontowe: remont elewacji budynku z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym w systemie CERESIT przy ul. Kowalskiego 8a w SuwałkachCzytaj dalej »Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Konarskiego w Sejnach

28 07 2010

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konarskiego 19  w Sejnach zleciła kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego. Prace prowadzone były w okresie od 15 czerwca do 28 lipca 2010 roku. Ściany zewnętrzne docieplono styropianem grubości 12 cm przy zastosowaniu systemu dociepleń firmy Ceresit. Dodatkowo docieplony został stropodach a dach zyskał nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Czytaj dalej »Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach

21 07 2010

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa treści następującej: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach. Czytaj dalej »