Termomodernizacja i remont Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

13 12 2011

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przyjęliśmy do wykonania zadanie pod nazwą „Termomodernizacja i remont Komendy Powiatowej w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 6” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wybranych budynków – siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czytaj dalej »Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

30 08 2011

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przyjęliśmy do wykonania zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku E-F Komendy Miejskiej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26” realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wybranych budynków – siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czytaj dalej »Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Konarskiego w Sejnach

28 07 2010

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konarskiego 19  w Sejnach zleciła kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego. Prace prowadzone były w okresie od 15 czerwca do 28 lipca 2010 roku. Ściany zewnętrzne docieplono styropianem grubości 12 cm przy zastosowaniu systemu dociepleń firmy Ceresit. Dodatkowo docieplony został stropodach a dach zyskał nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Czytaj dalej »Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach

21 07 2010

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa treści następującej: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach. Czytaj dalej »Docieplenie budynków SPZOZ w Sejnach

19 07 2010

Oferta Konsorcjum Gober została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalno-technicznym. Zadanie 2: Docieplenie budynku wiaty.

Czytaj dalej »Termomodernizacja budynku biurowego SPZOZ Sejny

30 11 2009

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach wyłonił w drodze przetargu wykonawcę następującego zadania:  Termomodernizacja budynku biurowego – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu niewentylowanego, wymiana stolarki oraz roboty remontowe. Czytaj dalej »Remont elewacji budynku przy ul. Wigierska 32A w Suwałkach

1 10 2009

Na zlecenie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Zakład Usług Budowlanych wykonał prace w zakresie remontu elewacji budynku użytkowego przy ul. Wigierska 32A w Suwałkach. Czytaj dalej »Remont konserwatorski kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach

30 09 2009

Remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A-850 Decyzją NR WKZ 534/850/d/91 z dnia 10.10.1991 roku. Czytaj dalej »Remont kamienicy przy ul. Kościuszki 88-90 w Suwałkach

30 07 2009

Remont kamienicy zabytkowej przy ul. Kościuszki 88-90 w Suwałach

W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści: Remont elewacji i pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Kościuszki 88 stanowiącym element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk i ul. Kościuszki 90 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-116. Czytaj dalej »Termomodernizacja budynku Osiedle II Bl. 21 w Suwałkach

6 11 2008

Roboty związane z wykonaniem prac termomodernizacyjnych i remontu balkonów budynku przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach. Czytaj dalej »